2D1 2 6 1c12 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

4 Câu 12 [2D1-2.6-1] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_01) Tìm giá trị cực tiểu hàm số y   x  2x  A y CT  B yCT  C yCT  4 D y CT  3 Lời giải Đáp án A x0 � y   x  2x  � y '  4 x  x  x(1  x )  � � x  �1 � y ''  12 x  � y ''     � xCT  � yCT 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c12 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy , 2D1 2 6 1c12 216 thầy lê bá trần phương 2018 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay