2D1 2 6 1c03 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

xCD xCT Câu [2D1-2.6-1] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Gọi , điểm cực đại, điểm cực tiểu 0;π [ ] y = f ( x) = sin 2x − x hàm số .trên đoạn Mệnh đề sau mệnh đề đúng? π 5π 5π π π π π 2π xCD = , xCT = xCD = , xCT = xCD = , xCT = xCD = , xCT = 6 6 3 A B C D Lời giải: Đáp án C y′ = cos x − y′′ = −4sin 2x Ta có π  x =  y′ = ⇔ cos x = ⇔   x = 5π [ 0; π ]  Xét đoạn , ta có  3  5π  π  π 5π y′′  − ÷ y′′  ÷ = −4     6 6 Do Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c03 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D1 2 6 1c03 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay