2D1 2 6 1c03 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

4 Câu [2D1-2.6-1] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Đồ thị hàm số y  3x  x  x  12 x  đạt cực tiểu M  x1 ; y1  điểm Tính tổng T  x1  y1 A B 11 C D Lời giải Đáp án B  12 x3  12 x  12 x  12 � y�  � x  �1 Ta có y� Suy M  1; 10  � T  11
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c03 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D1 2 6 1c03 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay