2D1 2 5 2c29 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

Câu 29 [2D1-2.5-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho hàm số y = f ( x) liên tục đoạn bảng biến thiên hình vẽ Khẳng định sau khẳng định đúng? A Giá trị cực tiểu hàm số C Hàm số đạt cực đại điểm x = B Giá trị cực đại hàm số D Hàm số đạt cực tiểu điểm x = Lời giải Đáp án D [ −2;3] ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 5 2c29 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 2 5 2c29 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay