2D1 2 5 2c18 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

y = f ( x) Câu 18 [2D1-2.5-2] (THPT THANH MIỆN-2107) Cho hàm số bên Khẳng định sau đúng? liên tục ¡ ( C) , có đồ thị A Tổng giá trị cực trị hàm số B Giá trị lớn hàm số ( C) ( −1;3) ( 1;3) C Đồ thị khơng có điểm cực đại có hai điểm cực tiểu ( C) D Đồ thị có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân Lời giải Đáp án D + + = 10 Đáp án A sai tổng giá trị cực trị = +∞ Đáp án B sai hàm số tiến ( 0; ) Đáp án C sai hàm số có điểm cực đại hình vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 5 2c18 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy , 2D1 2 5 2c18 56 thanhmien lan1 tuanpham (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay