2D1 2 5 1c43 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

y = f ( x) Câu 43 [2D1-2.5-1] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Cho hàm số Chọn khẳng định sai A Hàm số đạt cực đại C Hàm số đạt cực tiểu Đáp án D x = x = −3 bảng biến thiên đây: B Hàm số điểm cực trị D Hàm số giá trị cực tiểu Lời giải y = −3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 5 1c43 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 2 5 1c43 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay