2D1 2 5 1c30 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

Câu 30 [2D1-2.5-1] (THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN - GV ĐỒN TRÍ DŨNG) Cho hàm y  f  x số liên tục � đồng thời bảng biến thiên hình vẽ Phát biểu sau đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  2 đạt cực đại x  B Giá trị cực đại hàm số -3 C Giá trị cực đại hàm số D Hàm số đạt cực đại x  3 đạt cực tiểu x  Lời giải Đáp án C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 5 1c30 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 5 1c30 47 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm học 2017 2018 lần 2 giáo viên đoàn trí dũng file word có lời giải chi tiết copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay