2D1 2 5 1c14 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

Câu 14 [2D1-2.5-1] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho hàm số Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số  1;   A B x  Đáp án D Dựa vào bảng biến thiên  0;  3 y  f  x y  f  x có bảng biến thiên hình bên  1;   C Lời giải điểm cực đai đồ thị hàm số D y  f  x  0;  3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 5 1c14 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 2 5 1c14 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay