2D1 2 4 4c29 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

3 Câu 29 [2D1-2.4-4] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Biết phương trình x  bx  cx  có hai nghiệm thực dương phân biệt Hỏi đồ thị hàm số A B y  x  bx  c x  C Lời giải có điểm cực trị? D Đáp án B Vì phương trình x  bx  cx  có hai nghiệm thực dương phân biệt nên đồ thị hàm số y  x  bx  cx  1(C ) phải cắt Ox hai điểm có hồnh độ dương điểm cực đại đồ thị hàm số hai điểm đó.Vậy đồ thị (C ) có dạng: y x Bằng phép suy đồ thị ta có đồ thị hàm số y  x  bx  c x  có dạng y x Dựa vào đồ thị ta có đồ thị hàm số có điểm cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 4c29 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D1 2 4 4c29 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay