2D1 2 4 4c06 DE SO 8 gắn ID yen hoang

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

f ( x) f ′ ( x ) = ( x + 1) Câu [2D1-2.4-4] (THPT CHUYÊN_LAM_SƠN) Cho hàm số có đạo hàm f ( x) điểm cực trị hàm số A B C Lời giải Đáp án B  f ( u )  = f ′ ( u ) u ′ ( x ) ⇒  f ( x )  = f ′ ( x ) \left|x \right |′= ( x + 1) ′ ′ Ta có: ( x) ′ = Chú ý: Do hàm số ( ) = 22 xx x2 ′ f ( x) x = ±2, x = có điểm cực trị ( x − ) ( x + 3) Số D ( x − ) ( x + 3) x x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 4c06 DE SO 8 gắn ID yen hoang , 2D1 2 4 4c06 DE SO 8 gắn ID yen hoang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay