2D1 2 4 3c34 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 36 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

y = f ( x) Câu 34 [2D1-2.4-3] (THPTQG ĐOÀN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số ¡ đồng thời có đồ thị hình vẽ bên Hàm số A y = ( f ( x) ) B Đáp án A ( y ' = f ( x) ) f '( x) số cực trị hàm số xác định, liên tục có đạo hàm có điểm cực trị? C Lời giải y = ( f ( x) ) D y = f ( x) số cực trị hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 3c34 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 2 4 3c34 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay