2D1 2 4 3c21 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

y = f ( x) K Câu 21 [2D1-2.4-3] (THPT SÓC SƠN - KIÊN GIANG) Cho hàm số liên tục có đạo hàm f ′( x) f ( x) thị hàm số hình vẽ bên Tìm số điểm cực trị đồ thị hàm số ? A B C Lời giải Đáp án B f ′( x) f ( x) 1 đổi dấu lần, suy đồ thị hàm số có điểm cực trị D f ′( x) Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 3c21 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy , 2D1 2 4 3c21 THPT sóc sơn kiên giang lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay