2D1 2 4 2c0411 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:12

Câu [2D1-2.4-2] (KIỂM TRA ĐỊNH KÌ L9 - HỨA LÂM PHONG) Cho hàm f có đạo hàm R có f '  x   x3  x  1   x  Số điểm cực đại hàm f là: A B C D Lời giải Đáp án B f '  x   � x  �x  �x  f ' x Xét Ta có bảng xét dấu sau : Từ đó, ta thấy hàm số có điểm cực trị điểm cực tiểu Chọn B
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c0411 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta , 2D1 2 4 2c0411 de kiem tra chat luong dinh ky lan 9 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong anh ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay