2D1 2 4 2c059 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:12

Câu [2D1-2.4-2] (KTCL HỨA LÂM PHONG_LẦN 7) Nhận định đúng? A Hàm số bậc ba có tối đa ba điểm cực trị B Hàm số bậc ba có cực trị, hai cực trị khơng có cực trị C Hàm số bậc ba hai cực trị khơng có cực trị D Hàm số bậc ba có ba cực trị Lời giải Đáp án C Xét y ' = ax + bx + cx + d ( a ≠ ) ⇒ y ' = 3ax + 2bx + c có hai cực trị khơng có cực trị Dựa vào đổi dấu y′ ta suy hàm số bậc ba
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c059 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam , 2D1 2 4 2c059 de kiem tra chat luong dinh ky lan 7 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong tran van nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay