Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

90 28 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:12

Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ QUANGKHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ QUANGKHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành Mã số : Luật Hình Tố tụng Hình : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ THỊ KIM OANH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học, độc lập tác giả Các số liệu kết phân tích đánh giá nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Ngô Quang Vũ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, nội dung, đặc điểm, ý nghĩa kháng nghị phúc thẩm 1.2 Cơ sở việc quy định kháng nghị phúc thẩm 14 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨMTHỰC TIỄN ÁP DỤNGTẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 16 2.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển quy định kháng nghị phúc thẩm tố tụng hình Việt Nam 16 2.2 Quy định Bộ luật tố tụng hình 2015 kháng nghị phúc thẩm 17 2.3 Căn kháng nghị phúc thẩm 25 2.4 Thực tiễn kháng nghị phúc thẩm tỉnh Quảng Ngãi .25 2.5 Vướng mắc, hạn chế nguyên nhân 38 CHƯƠNG YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI .60 3.1 Yêu cầu nâng cao hiệu kháng nghị 60 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kháng nghị phúc thẩm 65 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG VIẾT TẮT CHỮ RÕ STT CHỮ VIẾT TẮT Viện kiểm sát VKS Viện kiểm sát nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân cấp cao VKSNDCC Cơ quan điều tra CQĐT Tòa án nhân dân TAND Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã TAND huyện Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung TAND tỉnh ương Tòa án nhân dân cấp cao TANDCC Tòa án nhân dân tối cao TANDTC 10 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao HĐTPTANDTC 11 Bộ luật hình BLHS 12 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 BLHS 1999 13 Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 BLHS 2015 14 Bộ luật tố tụng hình năm 1988 BLTTHS 1988 15 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 BLTTHS 2003 16 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 BLTTHS 2015 17 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 BLTTDS 2015 18 Luật tố tụng hành năm 2015 LTTHC 2015 19 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 LTCTAND 2002 20 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 LTCTAND 2014 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 LTCVKSND 2002 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 LTCVKSND 2014 23 Điều tra viên ĐTV 24 Kiểm sát viên KSV CHỮ RÕ STT CHỮ VIẾT TẮT 25 Thẩm phán TP 26 Người bào chữa NBC 27 Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp đương NBVQLHPCĐS 28 Người tiến hành tố tụng NTHTT 29 Cơ quan tiến hành tố tụng CQTHTT 30 Người tham gia tố tụng NTGTT 31 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan NCQL&NVLQ 32 Tòa án cấp phúc thẩm TACPT 33 Hội đồng xét xử HĐXX 34 Hội đồng xét xử phúc thẩm HĐXXPT MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình giải vụ án hình thủ tục xét xử sơ thẩm trung tâm; điều đòi hỏi quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng phải cố gắng thực tốt nghĩa vụ chứng minh lựa chọn, áp dụng đúng, đầy đủ, kịp thời quy định pháp luật tố tụng, pháp luật nội dung, pháp luật chuyên ngành…v v…và văn hướng dẫn để giải đắn vụ án Khi giải quyết, xét xử vụ án theo thủ tục sơ thẩm, vai trò Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quan trọng phải chứng minh giai đoạn chuẩn bị xét xử việc kiểm tra, đánh giá chứng vụ án để định tố tụng đắn, kịp thời; vừa có trách nhiệm thu thập yêu cầu Viện kiểm sát thu thập chứng cứ; không định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, định đình định tạm đình vụ án, mà định đưa vụ án xét xử, phải tiến hành nhiều cơng việc để phục vụ hoạt động xét xử sơ thẩm; phiên tòa sơ thẩm, chủ tọa phải chấp hành đầy đủ tất trình tự, thủ tục tố tụng trình xét xử theo quy định Bộ luật tố tụng hình văn quan có thẩm quyền hướng dẫn, Hội đồng xét xử nghị án nhân danh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân danh cơng lý án, định giải vụ án VKSND với chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động pháp Đối tượng công tác kiểm sát hoạt động pháp việc tuân thủ pháp luật chủ thể có thẩm quyền họat động pháp Viện kiểm sát có nhiệm vụ quyền hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm án, định Tòa án cấp sơ thẩm giải vụ án định khác theo quy định pháp luật (bao gồm Tòa án cấp Tòa án cấp trực tiếp chưa có hiệu lực pháp luật ) cho án định có vi phạm pháp luật mà đủ phápkháng nghị; để Tòa án cấp phúc thẩm giải vụ án, định bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm với hậu pháptheo quy định pháp luật tố tụng hình Thực tiễn nhiều năm qua toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi cho thấy Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm khơng án, định sơ thẩm Hội đồng xét xử, định sơ thẩm Thẩm phán phân cơng chủ tọa phiên tòa với nội dung phạm vi kháng nghị đa dạng Sau cấp phúc thẩm giải kháng nghị, tùy theo vụ án cụ thể mà khơng trường hợp điều tra lại dẫn đến thay đổi tội danh khởi tố, khởi tố bổ sung tội, khởi tố thêm người phạm tội, truy cứu chuyển khung tăng nặng, bổ sung chứng quan trọng vụ án; sửa án thẩm không cho bị cáo hưởng án treo; hủy định sơ thẩm …điều góp phần nâng cao chất lượng tố tụng, có hoạt động xét xử theo thủ tục nói riêng Tuy nhiên, có trường hợp kháng nghị thiếu không cần thiết nên không cấp phúc thẩm chấp nhận; ngược lại, có trường hợp đủ khơng kháng nghịkháng nghị khơng chấp nhận Góp phần thực Nghị số 49 Bộ trị chiến lược Cải cách pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình có u cầu nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng hình nên tác giả làm Luận văn với đề tài “Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài có nhiều văn bản, cơng trình nghiên cứu có nhiều viết số tạp chí, báo công tác kháng nghị theo thủ tục, có thủ tục phúc thẩm, như: viết “Hồn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền”, PGS.TS Lê Văn Cảm (Tạp chí Kiểm sát số 15 tháng 8/2010 17 tháng 9/2010); Luận văn Thạc sỹ luật học Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, năm 2015 “Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”, Khóa luận tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2005) “Thực tiễn kiểm sát hoạt động điều tra tố tụng hình sự”, viết: “Kháng nghị phúc thẩm để bảo vệ quyền lợi cho công dân” (Báo Bảo vệ pháp luật số Chuyên đề tháng 9/2007), “Qua vụ đáo tụng đình” (Báo Bảo vệ pháp luật số Chuyên đề tháng 7/2010), “Dấu ấn sâu sắc từ vụ án” (Báo Bảo vệ pháp luật số Chuyên đề tháng 10/2012), “Hành vi Phan H có phạm tội “Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có ” “vi phạm hành chính” (Tạp chí Kiểm sát số 09 tháng 5/2010), “Kết thẩm vấn tranh tụng phiên tòa phúc thẩm hình sự” (Tạp chí Nghề Luật, số 01/2011) tác giả Dương Ngọc An; Bài viết “Một số ý kiến vấn đề công phán Tòa án vụ án hình sự” Thạc sỹ Trần Trí Dũng (Tạp chí Kiểm sát số 18 tháng 9/2010); Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 ngày 19/6/2008 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường cơng tác kháng nghị phúc thẩm hình Báo cáo số 26/VKS-BC ngày 10/10/2011 VKSND tỉnh Quảng Ngãi việc tổng kết năm thực Chỉ thị này….Hiện chúng tơi chưa biết có tác giả nghiên cứu đề tài tầm luận văn luận án địa bàn cấp tỉnh hay tồn quốc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá, tổng kết hiệu kháng nghị phúc thẩm thông qua kết xét xử phúc thẩm xét kháng nghị, mà sau khơng phát sinh thủ tục giám đốc thẩm; đồng thời có kết hợp với nghiên cứu yếu tố có liên quan đến hoạt động kháng nghị phúc thẩm theo quan điểm Triết học Mác – xít, để có nêu ưu điểm, vướng mắc, hạn chế nguyên nhân Từ đó, quy định pháp luật thực định kháng nghị xét xử phúc thẩm, gắn với chủ trương Đảng chiến lược cải cách pháp, tác giả đề xuất số giải pháp thực tế để góp phần nâng cao hiệu kháng nghị xét xử phúc thẩm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm nhằm thực tốt LTCTAND LTCVKSND năm 2014, luật, đạo luật hành BLHS BLTTHS mới, góp phần bổ sung lý luận 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ đặt phải nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận khái niệm, đặc điểm, nội dung kháng nghị phúc thẩm; Nghiên cứu có tính hệ thống quy định BLTTHS pháp luật liên quan hoạt động kháng nghị phúc thẩm để thấy điểm bất cập không phù hợp với thực tiễn nhằm đề xuất sửa đổi hoàn thiện; Khảo sát số liệu thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS kháng nghị phúc thẩm tỉnh Quảng Ngãi, nghiên cứu kết xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm đối ới vụ án phúc thẩm xét kháng nghị để thấy kết quả, hạn chế tìm nguyên nhân hạn chế nhằm đề giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Xuất phát từ phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu quy định pháp luật hoạt động kháng nghị phúc thẩm gắn với thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Ngãi Hoạt động kháng nghị phúc thẩm vấn đề rộng, đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều lĩnh vực yếu tố ảnh hưởng đến tình hình, chất lượng giải loại án hình theo thủ tục quan tiến hành tố tụng, Tòa án nhiều địa bàn, nghiên cứu nhân tố xã hội tác động đến hoạt động kháng nghị, xét xử phúc thẩm xét kháng nghị, kể xét kháng cáo xét xử giám đốc thẩm, trường hợp Tòa án kháng nghị, gắn với nghiên cứu hoạt động xây dựng, áp dụng pháp luật hình ngành luật khác có liên quan theo nguyên lý, quy luật, phạm trù có nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng chủ nghĩa Mác – Lê nin, kết hợp với vận dụng tưởng Hồ Chí Minh việc thực quan điểm Đảng ta chiến lược cải cách pháp, để từ có sở tin cậy việc xem xét, phân tích, đánh giá hiệu công tác kháng nghị phúc thẩm đưa giải pháp đồng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Với phạm vi luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Luật Hình Tố tụng Hình sự, luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng hoạt động kháng nghị phúc thẩm thông qua hoạt động xét xử theo thủ tục phúc thẩm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua (2007 – 2017) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin quan điểm Đảng ta, tưởng Hồ Chí Minh vận dụng lý luận Mác - xít vào ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ QUANG VŨ KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành Mã số : Luật Hình Tố tụng Hình : 838.01.04... tố tụng hình Chương 2: Quy định pháp luật tố tụng hình kháng nghị phúc thẩm thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Nhu cầu giải pháp nâng cao hiệu kháng nghị phúc thẩm tỉnh Quảng Ngãi Luận. .. cao chất lượng hoạt động tố tụng hình nên tác giả làm Luận văn với đề tài Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Tình hình nghiên cứu liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Kháng nghị phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay