2D1 2 4 2c39 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 47 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:11

f ( x) Câu 39 [2D1-2.4-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Cho hàm số f ' ( x ) = ( x − 1) ( x − 3) ( x − 1) y = f ( x) ¡ liên tục Tính số điểm cực trị hàm số A B C D Lời giải Chọn A Phương pháp giải: Giải phương trình f' 0, tìm nghiệm lập bảng biến thiên xét điểm cực trị Ta có  x = ±1 f ' ( x ) = ( x − 1) ( x − 3) ( x − 1) = ⇔ ( x − 1) ( x − 3) ( x + 1) ( x + 1) = ⇔  x = ± f '( x) Dễ thấy đổi dấu qua điểm x = −1; x = ± ⇒ Hàm số có điểm cực trị có đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c39 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 2 4 2c39 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay