2D1 2 4 2c30 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:11

Câu 30 [2D1-2.4-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Cho hàm số y  f ( x) xác định R f '( x)  ( x  1) 2017 ( x  1)(2 x  3)3 Hàm số y  f ( x) điểm cực trị? A B C Lời giải Đáp án D � � x 1 � 2017 f '  x   �  x  1  x  1  2x  3  � �x  1 � x � � Xét dấu: Vậy hàm số cực trị D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c30 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 2 4 2c30 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay