2D1 2 4 2c26 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:11

Câu 26 [2D1-2.4-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Hàm số sau ln điểm cực trị: ax  b y cx  d A B y  ax  bx  cx  d , a �0 C y  ax  bx  c, a �0 ax  bx  c y cx  d D Lời giải Đáp án C Hàm số y  ax  2bx  c, a �0 đạt cực trị điểm x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c26 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 2 4 2c26 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay