2D1 2 4 2c13 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:10

Câu 13 [2D1-2.4-2] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 4) Hàm số y x  x  3  2 cực trị A B Đáp án A y�   2x  C Lời giải  x2  2x  � Tập xác định , y�  � x  y�không xác định x  1 ; x  Bảng biến thiên: Hàm số có điểm cực trị D có tất điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c13 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy , 2D1 2 4 2c13 06 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 04 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay