2D1 2 4 2c12 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:10

y = f ( x) Câu 12 [2D1-2.4-2] (THPTQG - SỐ - GV ANH TUẤN) Cho hàm số y = f ( x) vẽ sau Xác định số điểm cực trị hàm A Đáp án C B C Lời giải y = f ′( x) y = f ′( x) có đồ thị hình D y = f ( x) Từ đồ thị hàm x < 0;1 < x < 2; x > , ta phục dựng lại bảng biến thiên hàm số với ý f ′( x) y = f ( x) f ′( x) < x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c12 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy , 2D1 2 4 2c12 203 đề LUYYEN số 1 gv lê ANH TUẤN gắn ID 6 NINH vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay