2D1 2 4 2c11 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:10

� �  ; 4 � � �, hàm số y  x  sin x  có Câu 11 [2D1-2.4-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Trên đoạn � điểm cực đại? A B C D Lời giải Đáp án D  y�   2cos x; y�  � cos x  � x  �  k , k �Z + Ta có � � y  4sin x + Có � �  ; 4 � �  có tập nghiệm �, phương trình y� + Trên đoạn � �   5 7 11 13 17 19 23 � S �  ; ; ; ; ; ; ; ; � 6 6 �6 6 6 �  5 11 17 23 � � y� x   � x ��  ; ; ; ;  � � 6 �6 6 + Thay giá trị nghiệm vào y� , ta Vậy hàm số cho có điểm cực đại
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c11 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D1 2 4 2c11 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay