2D1 2 4 1c279 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:10

Câu 27 [2D1-2.4-1] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Hàm số sau cực trị? 2x 1 y 2 y  x  x  2007 x3 A B C y  x  3x  D y  x  3x  Lời giải Đáp án B Hàm số bậc chia bậc đồng biến nghich biến tập xác định khơng có cực trị 7 y'  0 x  3  Cụ thể với x �3 hàm số Đáp án B ln nghịch biến hay khơng có cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 1c279 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 2 4 1c279 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay