2D1 2 4 1c36 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:10

�x  x � y  �2 x �3 x  � Câu 36 [2D1-2.4-1] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Hàm số A Khơng có cực trị B Có điểm cực trị C Có hai điểm cực trị Lời giải Đáp án D �x  x x �0 x  x  � � � y  �2 x  �x  � y '  �   x  �3 x  x  1 �3 x  1 � � Ta có Dễ thấy y ' đổi dấu qia điểm x  1; x  0; x  1 x �0  �x  x  1 D Có ba điểm cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 1c36 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 2 4 1c36 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay