2D1 2 3 3c13 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

y = f ( x) Câu 13 [2D1-2.3-3] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Cho hàm số y = f ′( x) Đồ thị hàm số hình vẽ sau: có đạo hàm liên tục y = f ( x) − 2x Số điểm cực trị hàm số A B Đáp án C C Lời giải D f ′ ( x ) = x3 − 3x + Dựa vào đồ thị hàm số suy y = f ( x ) − x ⇒ y′ = f ′ ( x ) − = x − 3x Hàm số có ba nghiệm bội lẻ nên hàm số có điểm cực trị ¡
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 3 3c13 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 2 3 3c13 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay