2D1 2 3 2c42 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

y  f  x Câu 42 [2D1-2.3-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Cho hàm số xác định, liên tục � bảng biến thiên Khẳng định sau đúng? A Hàm số giá trị cực tiểu B Hàm số đặt cực đại x  đạt cực tiểu x  C Hàm số cực trị D Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ 3 Lời giải Đáp án B • Từ BBT ta thấy, hàm số đạt cực đại x  & đạt cực tiểu x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 3 2c42 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 2 3 2c42 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay