2D1 2 3 2c05 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

y = f ( x) Câu [2D1-2.3-2] (THPTQG ĐOÀN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số Chọn khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị C Giá trị nhỏ hàm số -2 Đáp án A có bảng biến thiên hình bên B Hàm số có hai điểm cực trị D Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung Lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 3 2c05 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 2 3 2c05 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay