2D1 2 3 1c2618 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

Câu 26 [2D1-2.3-1] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số thiên hình vẽ Hỏi hàm số có điểm cực trị A Có bốn điểm Đáp án D B Có điểm C Có ba điểm Lời giải y  f  x có bảng biến D Có hai điểm Nhìn vào BBT ta thấy y '  hàm số đổi dấu từ dương sang âm qua điểm 1 hàm số có điểm cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 3 1c2618 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 2 3 1c2618 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay