2D1 2 2 2c11 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

Câu 11 [2D1-2.2-2] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Cho hàm số �\  1 có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau sai? A Đồ thị hàm số khơng có điểm chung với trục hồnh B Hàm số có hai cực trị  2;0  C Hàm số nghịch biến khoảng D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng Lời giải Đáp án C  2;0  hàm số không xác định x  1 nên khẳng định C sai Trên khoảng y  f  x xác định, liên tục
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 2 2c11 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D1 2 2 2c11 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay