2D1 2 2 2c10 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

Câu 10 [2D1-2.2-2] (THPT QUẢNG XƯƠNG 1-THANH HÓA-LẦN 1) Cho hàm số hàm số bảng biến thiên: Khẳng định sau đúng? A Hàm số hai điểm cực trị B Hàm số giá trị cực tiểu −1 C Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ −3 D Hàm số đạt cực đại x = Lời giải Đáp án D Hàm số đạt cực đại x = y =f ( x ) liên tục ¡
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 2 2c10 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 2 2c10 72 THPT quảng xương 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay