2D1 2 1 3c02 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

m Câu [2D1-2.1-3] (THPTQG ĐỀ SỐ 5: TRẦN MINH TIÊN) Tính theo khoảng cách điểm cực đại điểm cực tiểu (nếu có) đồ thị hàm số ? y = f ( x ) = x − mx − x + m + A C (m (m 2 + 1) ( 4m + 5m + ) + 1) ( 4m + 8m + 13 ) B D ( 2m ( 4m 2 + 1) ( 4m + 8m + 13) + ) ( 4m + 8m + 10 ) Lời giải Đáp án C Ta , suy hàm số cực trị Gọi hai nghiệm ∀m x1 , x2 ∆′ = m + > 0∀m y′ = x − 2mx − phương trình y′ = Hai điểm cực trị đồ thị hàm số là:  2m + m +   m + m +  A  x1 ; − x1 ÷; B  x2 ; − x2 ÷ 3 3     Ta lại có: AB2 = ( x2 − x1 ) + = ( 4m + ) ( 4m + 8m + 13) 2 4 2  m + 1) ( x2 − x1 ) = ( x2 − x1 ) 1 + ( m + 1)  (   ⇒ AB= (m + 1) ( 4m + 8m + 13)  Bổ trợ kiến thức: Để giải nhanh tốn em làm sau: với 4e + 16e b − 3ac m2 + 4e + 16e3 AB= e= ,e = ⇒ AB = a 9a a = (m + 1) ( 4m + 8m + 13 ) Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm thi trắc nghiệm: Cho hàm số tục khoảng ( a; b ) (có thể a −∞ ; b +∞ ) điểm x0 ∈ ( a; b ) y = f ( x) xác định liên h>0 + Nếu tồn số đạt cực đại x0 f ( x ) < f ( x0 ) với x ∈ ( x0 − h; x0 + h ) x ≠ x0 ta nói hàm số f ( x) + Nếu tồn số đạt cực tiểu cho x0 h>0 cho f ( x ) > f ( x0 ) với x ∈ ( x0 − h; x0 + h ) x ≠ x0 ta nói hàm số f ( x) ...h>0 + Nếu tồn số đạt cực đại x0 f ( x ) < f ( x0 ) với x ∈ ( x0 − h; x0 + h ) x ≠ x0 ta nói hàm số f ( x) + Nếu tồn số đạt cực tiểu cho x0 h>0 cho f ( x ) > f... số đạt cực tiểu cho x0 h>0 cho f ( x ) > f ( x0 ) với x ∈ ( x0 − h; x0 + h ) x ≠ x0 ta nói hàm số f ( x)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 3c02 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D1 2 1 3c02 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay