2D1 2 1 2c067 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

3 Câu [2D1-2.1-2] (THPT TRUNG- THANH HÓA-LẦN 1) Tính giá trị cực tiểu hàm số y  x  x  A yCT  B yCT  C yCT  3 D yCT  Lời giải Đáp án C x0 � y '  3x2  x  � 3x  x  2  � � x2 � Ta có : y ''  x  1, y ''    11  � x  � yCT  y    3 điểm cực tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 2c067 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 2 1 2c067 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay