2D1 2 1 2c50 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

Câu 50 [2D1-2.1-2] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Cho hàm số x0 ∈ K A B C D , f '( x) x = x0 đổi dấu gọi điểm cực đại hàm số x qua giá trị x = x0 y = f ( x) f '( x) = f '( x) f '( x) đổi dấu từ âm sang dương đổi dấu từ dương sang âm x x qua giá trị qua giá trị x = x0 x = x0 Lời giải Đáp án D y = f ( x) đạo hàm tập K Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 2c50 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 2 1 2c50 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay