2D1 2 1 2c10 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

Câu 10 [2D1-2.1-2] (DE 5_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Cho hàm số ( i ) : y = x3 + 3x + 1; ( ii ) : y = x + x + 1; ( iii ) : y = Có tất hàm số khơng có cực đại? A B 1 − x ; ( iv ) : y = x + sin x C Lời giải D Đáp án A y = x3 + 3x + ⇒ y′ = 3x + > ⇒ hàm số khơng có cực đại y = x + x + ⇒ y′ = x + 2; BBT ⇒ hàm số có cực tiểu, khơng có cực đại −2 x  −1  ′= y D = ; ,   y = − x2 − 2x2  2 BBT tập xác định có lập suy hàm số đạt cực đại π y = x + sin x ⇒ y′ = + cos x = ⇒ x = ± + kπ ; y′′ = −4sin x Kiểm tra thấy hàm số đạt cực đại π x = + kπ Vậy có hai hàm số khơng có cực đại
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 2c10 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua , 2D1 2 1 2c10 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay