2D1 2 1 1c25 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu 25 [2D1-2.1-1] (THPTQG ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN 3) Cho hàm số mệnh đề sau, mệnh đề đúng? f  x0   A Hàm số đạt cực trị x0 f '  x0   B Nếu hàm số đạt cực trị x0 f  x C Hàm số đạt cực trị x0 đổi dấu qua x0 D Nếu f '  x0   hàm số đạt cực trị x0 Lời giải Đáp án B y  f  x có đạo hàm điểm x0 Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 1c25 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy , 2D1 2 1 1c25 36 đề thi thử THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 3 (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay