2D1 2 1 1c06 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu y= [2D1-2.1-1] x−3 A Chỉ Cho hàm số sau Trong hàm số cho hàm khơng cực trị (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) ( I ) ; y = x − 3x + ( II ) ; y = − x + x ( III ) B Chỉ ( II ) C Chỉ ( III ) ( I) Lời giải Đáp án C • Hàm số ( I) • Hàm số Hàm số ( II ) ( III ) hàm biến nên khơng cực trị phương trình a.b = −2 < y′ = nghiệm phân biệt nên cực trị nên cực trị D ( I) ( II )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 1c06 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 2 1 1c06 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay