2D1 2 1 1c02 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu [2D1-2.1-1] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Cho khoảng ( a; b) chứa điểm x0 , hàm số f ( x) có đạo hàm khoảng ( a; b) (có thể trừ điểm x0 ) Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Nếu f ( x) khơng có đạo hàm x0 f ( x) không đạt cực trị x0 f�  x0   f ( x) đạt cực trị điểm x0 B Nếu � f�  x0   f �  x0   f ( x) khơng đạt cực trị điểm x0 C Nếu D Nếu f�  x0   � f�  x0  �0 f ( x ) đạt cực trị điểm x0 Lời giải Đáp án D Vì theo định lí SGK Các mệnh đề sau sai vì: y x Mệnh đề A sai, ví dụ hàm khơng có đạo hàm x  đạt cực tiểu x  ( x) đổi dấu qua x0 Mệnh đề B thiếu điều kiện f � �f �  0  � � � f�    x  điểm cực tiểu hàm số Mệnh đề C sai, ví dụ hàm y  x có �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 1c02 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D1 2 1 1c02 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay