2D1 2 1 1c01 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

m Câu [2D1-2.1-1] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Tìm giá trị tham số để đồ thị hàm số y = f ( x ) = x − x − mx + có điểm cực đại điểm cực tiểu cách đường thẳng có phương trình y = x − (d ) ? m =  m = − m=− m=0 m=2  2 A B C D Lời giải Đáp án A x1 , x2 y′ = 3x − 6x − m y′ = Ta có Hàm số có cực trị, gọi hai nghiệm phương trình , ta có: x1 + x = 994 2006  x  x =i , m= A=1000 x − 3x − mx + − ( 3x − 6x − m )  − ÷  →− − i= 3  3 Bấm máy tính: 1000 − 2000 + 2m + m−6 =− − i=− x− 3 3 2m + m−6  2m + m−6   A  x1 ; − x1 − x2 − ÷ B  x2 ; − ÷ 3  3    Hai điểm cực trị đồ thị hàm số là: , I AB ⇒ I (1; −m) Gọi trung điểm Đường thẳng qua hai điểm cực trị là: 2m + m−6 y=− x− ( ∆) 3  2m +  − = m = −  ∆ / / d or ∆ ≡ d  ⇔ ⇔ ⇔   I ∈ d m = − m = −   Yêu cầu toán m=0 Kết hợp với điều kiện ta dễ dàng kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 1c01 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D1 2 1 1c01 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay