2D1 2 0 3c4819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu 48 [2D1-2.0-3] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số y  f  x hàm số có đồ thị hình vẽ bên Xác định số cực trị hàm số A B liên tục � đồng thời yf x Từ hình vẽ ta có đồ thị hàm số y  f ( x) C Lời giải y  f( x) Từ đồ thị y  f ( x) suy đồ thị hàm số Vậy ta có số cực trị Đáp án D y  f  x D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 3c4819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D1 2 0 3c4819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay