2D1 2 0 3c32 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu 32 [2D1-2.0-3] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  x2  A B C Lời giải D Đáp án C x0 � D  �; y�  x  x; y� 0� � x  2 � A  0; 4  , B  2;0  Tọa độ điểm cực trị Khoảng cách hai điểm cực trị AB   xB  xA    yB  y A   20 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 3c32 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 2 0 3c32 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay