2D1 2 0 3c18 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

A, B, C Câu 18 [2D1-2.0-3] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM NỘI) Gọi điểm cực trị đồ thị hàm số y = x − 2x + ABC Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 2 −1 +1 A B C D Lời giải Đáp án C x = y ' = 4x − 4x ⇒ y ' = ⇔   x = ±1 Ta có AC2 = BC = A ( −1;3) , B ( 1;3 ) , C ( 0; ) ⇒  ⇒ ∆ABC AB = C Suy tọa độ ba điểm cực trị vuông cân tại S 1   + +2 r = = 2 ÷:  ÷ ÷ = −1 P 2    Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 3c18 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 0 3c18 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay