2D1 2 0 3c02 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

1 49 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu [2D1-2.0-3] (THPTQG ĐỀ SỐ y = f ( x ) = − x + ( 2m + 1) x − ( m − 3m + ) x − cực tiểu nằm hai phía trục tung là? A B 1< m < 1≤ m ≤ THẦY TRẦN đồ thị C ( Cm ) m ≤ m ≥  MINH Giá trị m Cho hàm số điểm cực đại TIẾN) để ( Cm ) D m>2 Lời giải Đáp án A Ta y′ = −3 x + ( 2m + 1) x − ( m − 3m + ) ∆′ = m + 13m − > ∀m cho y′ = ta thấy ln hai nghiệm Để điểm cực trị nằm hai phía trục tung xCD xCT < ⇔ m − 3m + < ⇔ < m < Bổ trợ kiến thức: Bài toán quy cách giải dạng toán tam thức bậc hai mà em học chương trình lớp lớp 10, em xem lại chương trình cũ lớp nhé! Một số kiến thức cần nhớ cho học sinh làm thi trắc nghiệm: Cho hàm số xác định liên tục khoảng (có thể ; ) điểm −∞ b a +∞ y = f ( x) ( a; b ) x0 ∈ ( a; b ) - Nếu tồn số cực đại x0 cho f ( x ) < f ( x0 ) với x ∈ ( x0 − h; x0 + h ) x ≠ x0 thi ta nói hàm số f ( x) đạt - Nếu tồn số cực tiểu h>0 x0 h>0 cho f ( x ) > f ( x0 ) với x ∈ ( x0 − h; x0 + h ) x ≠ x0 thi ta nói hàm số f ( x) đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 3c02 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 0 3c02 209 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 02 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay