2D1 2 0 2c1218 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

4 Câu 12 [2D1-2.0-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Đồ thị hàm số y  ax  bx  c có  0;3 điểm cực đại  1;5 Khi giá trị biểu thức P  a  2b  c điểm cực tiểu A B C 12 D Lời giải Đáp án B y  ax  bx  c (1)  0;3 vào (1) ta c  Thay y�  x  2bx (2) �4a  2b  �a  2 �  0;3 vào (2)  1;5 vào (1) ta : � a  b   �b  � Thay Vậy P 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 2c1218 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 2 0 2c1218 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay