2D1 2 0 2c07 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

3 y Câu [2D1-2.0-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Tìm giá trị cực đại CĐ hàm số y  x  x  A yCĐ  B yCĐ  C yCĐ  3 D yCĐ  Lời giải Đáp án B x0 � y '  3x  x � y '  � � x2 � Ta � �y ''    6 y ''  x  � � � yCD  y    y ''    � Mặt khác
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 2c07 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 2 0 2c07 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay