2D1 2 0 1c04 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:06

Câu [2D1-2.0-1] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hàm số bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng: A Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ 3 B Hàm số cực trị C Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  D Hàm số giá trị cực tiểu Lời giải Đáp án C Hàm số cực đại x  , GTC Ð y  Hàm số cực tiểu x  , GTCT y  3 y  f  x xác định, liên lục a
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 1c04 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 0 1c04 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay