2D1 1 114c05 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:06

Câu [2D1-1.11-4] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tìm tất giá trị thực tham số m cho bất  x  3mx    x nghiệm x �1 ? phương trình 2 3 m m� m�  �m � 3 2 A B C D Lời giải: Đáp án A 1 � 3mx  x   2, x �1 � 3m  x    f  x  , x �1 x x x Bất phương trình �4 �   �2 x � �  0 f  x x x x2 �x � x Ta suy tăng � f  x   3m, x �1 � f  x   f  1   3m �  m x� Yêu cầu toán f�  x   2x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 114c05 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D1 1 114c05 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay