2D1 1 113c42 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:06

h ( x ) = sin x + cos x − 2m sin x.cos x Câu 42 [2D1-1.11-3] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Cho hàm số m x∈R Có giá trị nguyên tham số để hàm số xác định với A B C D Lời giải Đáp án A g ( x ) = ( sin x ) + ( cos x ) − m sin x 2 Xét hàm số = ( sin x + cos x ) − 2sin x cos x − m sin x = − sin 2 x − m sin x t = sin x ⇒ t ∈ [ −1;1] Đặt h ( x) Hàm số xác định với ⇔ t + 2mt − ≤ 0, ∀t ∈ [ −1;1] [ −1;1] f ( t ) = t + 2mt − Đặt x ∈ R ⇔ g ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ R ⇔ − t − mt + ≥ 0, ∀t ∈ [ −1;1] Đồ thị hàm số ba đồ thị max f ( t ) = f ( 1) max f ( t ) = f ( −1) [ −1;1] Ta thấy [ −1;1]  f ( 1) ≤ Ycbt f ( t ) = t + 2mt − ≤ 0, ∀t ∈ [ −1;1] ⇔ max f ( t ) ≤ ⇔  [ −1;1]  f ( −1) ≤  −1 + m ≤ 1 ⇔ ⇔− ≤m≤ 2  −1 − m ≤
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 113c42 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D1 1 113c42 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay