2D1 1 113c18 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:06

S Câu 18 [2D1-1.11-3] (DE 5_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Gọi tập nghiệm bất phương trình 3 S = [ a; b ] , a , b ∈ ¡ x + x ≤ x + ( x + 5) M= ab Biết Giá trị gần với số sau đây: A 0,12 B 2,42 C 2,12 D 1,12 Lời giải Đáp án C x + x ≤ x + ( x + ) ( 1) ÐKX Ð x ≥ −2 Xét phương trình 2 ( 1) ⇔ x x + ≤ x + ( x + 5) ⇔ x x + ≤ x + ( ( x + ) + 1) ( ) f ( t ) = t ( 2t + 1) Xét hàm số (với f ′ ( t ) = 6t + > 0, [ −2; +∞ ) t ≥ −2) có đạo hàm nên đồng biến khoảng ( 2) ⇔ f ( x ) ≤ f x + x + ≥ > −2) ⇔ x ≤ x + x ≥ −2 ( Khi đó: x ≤ ⇔ x + ≥ ) ( ( ) (với x > x ≤ ⇔  x ≤ x +  x ≥ −2 ) hoặc S = [ −2; ] , M =2 Vậy tập nghiệm suy Phương án nhiễu A Giải sai bất phương trình S = [ 0; ] , M = x >  −2 ≤ x ≤ ⇔ ⇔ −2 ≤ x ≤  x − x − ≤ 0 < x ≤ x ≥ x ≥ x≤ x+2 ⇔  ⇔ ⇔ ≤ x ≤ 2, − ≤ x ≤ x ≤ x +   suy tập nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 113c18 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua , 2D1 1 113c18 DE SO 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong da sua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay