2D1 1 9 3c38 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:06

y= Câu 38 [2D1-1.9-3] Cho A 0  Đáp án A TXD : D = ¡ \ { 1} mx − ( m + ) x + m − 2m + m − 2m m − 2m y= = mx − + ⇒ y' = m− x −1 x −1 ( x − 1) Ta có: y ' ≥ ( ∀x ∈ D ) hàm số ln đồng biến tập xác định m − 2m ⇔ m− ≥ ( ∀x ∈ D ) ⇔ x ( x − 1) ≥ m − 2m ( ∀x ∈ D ) ( x − 1) (dấu xảy hữu hạn điểm) m = ⇒ y ' = ( ∀x ∈ D ) Với (không thỏa mãn dấu xảy hữu hạn điểm) m > ⇔0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 9 3c38 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 1 9 3c38 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay