2D1 1 9 2c4121 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:06

�  � cot x  �; � m cot x  m Câu 41 [2D1-1.9-2] (THPT VĨNH PHÚC LẦN 1) Tìm để hàm số đồng biến �4 �? � 1� �1 � m � �; 1 �� 0; � m �� ; �� m � �; 2  m � 2;  �   � � C �2 � A B D y Lời giải Đáp án D �  � x �� ; � �4 �nên t � 0;1 Đặt cot x  t Do 2t  y t  t  m với t � 0;1 Khi  t  m    2t  1 2m  y�   t  2 t  m t  m   Ta có �y�  t   0, x � 0;1 �2m   �� �m  0;1 � � � m � 1;0   m � 0;1 � � Hàm số đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 9 2c4121 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1 , 2D1 1 9 2c4121 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay