2D1 1 8 3c33 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:05

m Câu 33 [2D1-1.8-3] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Tìm tất giá trị để 1  mx +1 ; +∞ ÷  x +m y=2 2  hàm số nghịch biến  −1  1  1  m ∈  ;1÷ m ∈  ;1 ÷ m ∈  ;1 m ∈ ( −1;1) 2  2  2  A B C D Lời giải Chọn A Phương pháp giải: Dựa vào điều kiện để hàm số bậc bậc đồng biến nghịch biến khoảng xác định mx +1 mx +1 +1 m − mx  mx +  x + m x +m x+m y=2 ⇒ y' =  ln 2; ∀x ≠ −m ÷'.2 ln = ( x + m)  x+m  Ta có m2 − < m −1 1  1  < 0; ∀x > ⇔  ⇔ − ≤ m < 1  ; +∞ ÷ ⇔   2 ( x + m) 2   x = −m ∉  ; +∞ ÷    Hàm số nghịch biến
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 8 3c33 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 1 8 3c33 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay